Previous StripPrevious YearStrenua InertiaNext YearNext Strip
  Mon., Feb. 28th, 2000