Previous StripPrevious YearStrenua InertiaNext YearNext Strip
  Mon., Feb. 21st, 2000