Previous StripPrevious YearStrenua InertiaNext YearNext Strip
  Mon., Feb. 14th, 2000