Previous StripPrevious YearStrenua InertiaNext YearNext Strip
  Fri., Feb. 4th, 2000